Avfallshantering

Avfallshantering

Avfallshantering & återvinning

Avfallshantering & återvinning är en het fråga i hela världen. Enligt EU's avfallshierarki finns det en prioriteringsordning för hur avfallet skall hanteras. Först och främst skall man försöka förebygga att sopor och avfall överhuvudtaget uppkommer. Det kan vi som vanliga konsumenter hjälpa till med genom att se över vår konsumtion och vårt beetende. Allt annat avfall som ändå uppkommer skall vi i första hand försöka att återanvända och i andra hand återvinna. Det är ofta onödigt att kasta fullt fungerande prylar eller rena och hela kläder som kan återanvändas av någon annan. Återvinning kan exemplevis vara kompostering, produktion av biogas, förbränning med energiutvinning eller materialåtervinning av plast, papper eller olika metaller.

 

Avfallshantering är en viktig samhällstjänst

Avfallshantering är faktiskt en spännande industri och dessutom en av de viktigaste! Urbaser är en stolt del av denna samhällstjänst.
Vi är specialiserade på avfallshantering, sophämtning och transport av hushålls- och matavfall. Vi är en av de ledande aktörerna för avfallshantering och sophämtning på den svenska marknaden och erbjuder tjänster till mer än 1 500 000 invånare. Vi tömmer tusentals soptunnor varje dag och transporterar därefter avfallet till slutstationen säkert och effektivt. Våra moderna sopbilar lämnar avfall och sopor till ett antal olika destinationer inom landet, vanligtvis till återvinnings- eller förbränningsstationer.

 

Sophämtning och transport av hushållsavfall

Idag upphandlar de flesta kommuner sophämtning och avfallshantering av specialiserade privata aktörer som Urbaser. Vi är en av de största leverantörerna av insamling och transport av hushållsavfall i Sverige. Vår roll är att samla in och transportera avfall för säker hantering. Vi arbetar med flertalet kommuner, och samarbetar med olika företag inom avfallshantering, för att se till att sophämtning och återvinning av hushålls- och matavfallet samlas in på ett professionellt och ansvarfullt sätt.


Avfallshantering och sophämtning till företag, fastighetsägare & kommuner

Behöver ni hjälp med avfallshantering och sophämtning?

Vi hjälper er att få ordning på era soprum och återvinningsstationer. Vi hjälper till med allt från utformning av själva soprummet till uppmärkning av sopkärl så att utsortering fungerar perfekt. Det ska vara enkelt för alla att sortera och återvinna sitt avfall och sopor på ett rätt sätt. Vi säkerställer att avfallet hanteras och återvinns korrekt. På så sätt blir ni också en del av den cirkulära och hållbara ekonomin. Vi kan även hjälpa er med statistik av insamlat avfall där ni kan se och följa hur mycket sorterat material och avfall som hanteras. Vårt mål är att tillhandahålla tjänster inom avfallshantering och sophämtning som levereras av professionell personal, ger lägre driftskostnader och högre säkerhet.

 

Kontakta oss idag!

 

 

Om Urbaser AB

Urbaser AB är en del av en global hållbarhetsinriktad koncern med mer än 40 000 medarbetare i över 25 länder.

  • Ledande aktör och experter på avfallshantering & sophämtning.
  • Hanterar avfall för över 1.5 miljoner invånare i Sverige.
  • 300 fordon transporterar dagligen avfall till återvinningen.
  • Världsledande inom miljöledning och miljötjänster
  • ISO 9001 & ISO 14001 certifierade (kvalitet & miljöstandard)
Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB