Vi tar vår roll som viktig samhällsfunktion på största allvar - särskilt i tider av osäkerhet!

Coronavirus infosida

 

 

            

                                                                 

Med anledning av coronaviruset covid-19

           

Vi har en mycket samhällsviktig funktion som måste fungera även i tider av osäkerhet och oro, som t.ex. just nu under rådande smittspridning av coronaviruset covid-19.

 

Det finns en bred samsyn mellan oss och våra uppdragsgivare runtom i landet att fortsatt upprätthålla en trygg, pålitlig och säker avfallsinsamling som är av yttersta vikt för att hålla samhället rullande. 

 

Parallellt med att leda den dagliga driften förbereder vi oss också för hur vår verksamhet kan anpassas till ett läge med begränsad personalstyrka, så att vi – i händelse av att många anställda samtidigt skulle bli sjuka – kan fortsätta bedriva en stabil verksamhet runtom i landet. I dagsläget fungerar dock vår produktion normalt.

 

För oss på Urbaser är säkerheten och omsorgen för våra medarbetare av högsta prioritet! Därför håller vi oss ständigt uppdaterade gällande coronavirusets utveckling, och följer de rekommendationer som löpande kommer från myndigheterna.

 

Vi arbetar också febrilt med att identifiera och eliminera de risker våra medarbetare kan stöta på i sitt arbete, och tillsammans med vår kompetenta personal kommer vi att reda ut detta!

 

Till dig som jobbar hos URBASER, och varje dag gör det lilla extra för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår samhällsviktiga verksamhet, vill vi rikta ett varmt TACK!

                                                  

 

 

 

 

 

 Copyright © Urbaser AB 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB