Företagets samhällsansvar

Vi som företag har ett ansvar gentemot samhället, miljön och de människor som påverkas av vår verksamhet. Som en ledande entreprenör inom den svenska avfallshämtnings- och transportindustrin driver Urbaser helhjärtat företaget till högsta professionella, etiska och juridiska standard.

 

Arbete mot en bättre värld

Avfallshantering har blivit en het fråga. Då naturresurserna blir allt knappare och trycket på att skydda miljön ökar, måste samhället tänka om vad gäller sopor. Det duger inte längre att bara skicka soporna vidare till en soptipp. Som en del av en kritisk länk gör vi inom Urbaser vårt yttersta för att arbeta på ett miljövänligt sätt. Varje år levererar vi tusentals ton avfall till återvinningsstationer och transporterar avfall i fordon som genomgår regelbundet underhåll - och som i många fall också drivs med biobränslen.

 

Arbeta etiskt

Urbaser strävar mot att göra skillnad. Vi bedriver vår verksamhet utifrån grundläggande etiska värden och med respekt för individer, kommuner och miljö. Vår strikta uppförandekod och anti-korruptionspolicy säkerställer att alla inom Urbaser - styrelse, ledning och produktionspersonal - strävar efter högsta etiska standard i allt arbete vi utför. Vi förväntar oss också att våra affärspartners har samma höga strävan avseende etik och moral som vi själva har. 

 

Hälsa & Säkerhet

Prestandan och kvaliteten på våra tjänster och produkter hålls uppe genom ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsprogram. Förutom att möta de i lagen reglerade hälso- och säkerhetskraven som finns på industrin, så är vi inom Urbaser engagerade i att hålla en hög säkerhetsnivå för hela organisationen.

 

Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som pålitligt levereras av professionell personal, lägre driftskostnader och högre säkerhet.

 

För att åstadkomma detta har vi utvecklat ett kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem som följer alla offentliga och interna krav samt certifikatskraven för ISO 9001 och ISO 14001.

 

Urbaser håller certifikaten  EN ISO 9001: 2015 (kvalitetsstandard) och ISO 14001: 2015 (miljöstandard).

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB