Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

Det är nu klart att Urbaser AB fortsätter att hämta Stockholmarnas hushållssopor i sex av elva områden. Avtalet med Stockholm Vatten och Avfall är undertecknat och klart.  

 

- Det är mycket glädjande, säger Per-Eric Bjurenborg vd för Urbaser AB. - Vårt nya kontrakt sträcker stäcker sig t.o.m. den 31 mars 2021. 

 

Alla framför sopbil

Fr. vänster: Tommy Ekander, Peter Buskas, Jörgen Krestalica och Per-Eric Bjurenborg
Datum: 2020-05-22 11:09
Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB