Urbaser vann upphandlingen i Nacka - avtalet är nu klart

Urbaser vann upphandlingen i Nacka - avtalet är nu klart

 

Nytt avtal för insamling av hushållsavfall i Nacka påskrivet

Mats Rostö, vd för Nacka vatten och avfall, och Peter Ekholm, vd för Urbaser AB undertecknade avtalet den 11 mars 2019 

 

Avtalet mellan Nacka vatten och Avfall och Urbaser AB om insamling av hushållsavfall i Nacka från april 2020 är klart

 

- Vi är mycket glada att ha skrivit på avtalet med vår kommande samarbetspartner Urbaser AB. Det är ett samarbete som kommer att möjliggöra en fortsatt modern och hållbar avfallshantering för Nackaborna, säger Mats Rostö, vd för Nacka vatten och avfall.

 

- Urbaser AB har dessutom tidigare haft förtroendet att hämta hushållsavfallet i Nacka i form av RenoNorden AB, vilket gör att de redan har stor lokalkännedom och kunskap om Nacka, menar Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

 

- Insamling av hushållsavfall är en av samhällets viktigaste uppgifter och medborgarna ska kunna lita på att vi utför uppdraget i tid och med hög kvalitet, säger Peter Ekholm vd på Urbaser AB.

 

Avtalet med Nacka Vatten och Avfall kommer att löpa i fem år, från och med 2020-04-01 till och med 2025-03-31. Därefter finns möjlighet till tre års förlängning.

 

 

 

 
Datum: 2019-03-13 12:58
Copyright © Urbaser AB 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB