Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

Sveriges stora städer fortsätter att växa. Globalt är urbaniseringen en megatrend att räkna med. Fler människor genererar dock mer avfall och trafikinfarkterna förvärras.

 

Med hjälp av innovationer, bättre planering och nya arbetssätt kan belastningen på klimatet och miljön minimeras. Städer, fastighetsägare och återvinningsindustrin kan tillsammans bidra till att hanteringen av avfallet förbättras och inga onödiga transporter görs.

 

Utvecklingen av den cirkulära ekonomin där avfall ska bli en resurs förutsätter att insamlingen och transporterna av sopor revolutioneras. Den förändringen behöver börja nu. Med en ny rapport som presenterades på Almedalsseminariet den 5 juli redogjorde Urbaser för några konkreta förslag på hur hantering av avfall kan förändras och bidra till att kommunerna uppnår sina klimat- och miljömål. Men också till att stadslivet blir mer attraktivt för dess medborgare.

 

Läs hela rapporten nedan

Klimatrapport  
Datum: 2022-07-05 12:30
Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB