Nyheter

 

2023-09-25

På fem år har svenskarnas insamling av förpackningar ökat med 15%, det visar färsk statistik från Förpackningsinsamlingen (FTI). Under förra året samlades 530 000 ton...

2023-09-18

I början på juli lade EU:s miljö- och fiskekommissionär, Virginijus Sinkievicius, fram ett förslag om utökat producentansvar för klädproducenter. Förslaget från EU innebär att...

2023-08-30

Urbaser AB Sverige har förvärvats av Cube Infrastructure Managers, som köpt hela den nordiska verksamheten. "Med Cube som nya ägare av Urbaser, NordRen och Crafttech kommer vi i Sverige...

2023-08-16

Visste du att mängden avfall i Sverige påverkas av konjunkturen? Förra året minskade andelen avfall med 5 procent per person i landet. Såväl matavfall som grovavfall minskade även...

2023-08-09

Den 4 maj presenterade regeringen ett förslag om att införa en ny cirkulär hantering av textilier. Enligt förslaget ska textilier återvinnas på samma sätt som övrigt avfall....

2023-08-08

Sveriges kommuner har som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent fram till 2025. Men hittills är minskningen endast 14 procent, så det är en bra bit kvar till målet. Avfall...

2023-08-02

Visste du att 90% av ett litiumbatteri kan återvinnas? Det är främst järn, kobolt och koppar som återvinns. Antalet litiumbatterier har ökat explosionsartat det senaste årtiondet....

2023-07-26

Sveriges kommuner har som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent fram till 2025. Men hittills är minskningen endast 14 procent, så det är en bra bit kvar till målet. Avfall...

2023-07-19

Importen av avfall till Sverige ökar. Det har nämligen skett en fördubbling av importerat avfall sedan 2010 och majoriteten av det avfallet går till energiåtervinning. Sverige...

2023-07-12

Svenskarna producerar mindre sopor än genomsnittet i EU. I Sverige produceras 449 kilo sopor per person och år. Genomsnittet i EU är 502 kg. Däremot är vi i Sverige sämre på...

Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

2022-07-05

Sveriges stora städer fortsätter att växa. Globalt är urbaniseringen en megatrend att räkna med. Fler människor genererar dock mer avfall och trafikinfarkterna...

Intervju med Urbasers vd, Pelle Bjurenborg

Intervju med Urbasers vd, Pelle Bjurenborg

2020-06-03

  - Hej Pelle Bjurenborg - ny vd för Urbaser i Sverige. Du tillträdde i början av året - vad fick dig att tacka ja till jobbet? - Urbaser är...

Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

2020-05-22

Det är nu klart att Urbaser AB fortsätter att hämta Stockholmarnas hushållssopor i sex av elva områden. Avtalet med Stockholm Vatten och Avfall är...

Urbaser vann upphandlingen på Gotland!

Urbaser vann upphandlingen på Gotland!

2020-04-15

Från och med februari nästa år har Urbaser fått förtoendet att hantera sophämtningen på Gotland!     - Vi är redan i full...

Coronaviruset Covid-19

2020-03-20

Läs om vår information gällande coronaviruset på denna sida: Information om Coronaviruset

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB