Nyheter

 

2023-02-27

Ett ofta bortglömt avfall är så kallad e-waste. Forskningen visar att sopberget av uttjänta mobiltelefoner är ett stort problem. Det finns stora fördelar med att återvinna...

2023-02-11

Avfallshantering är inte bara ett sätt att få bort plast från naturen. Det är också en del av klimatlösningen. När avfall återanvänds sparar vi på jorden resurser och de globala...

2023-02-07

Från och med den 1 januari 2024 tar landets kommuner över det operationella ansvaret för insamling av förpackningsavfall, enligt nya bestämmelser. Idag sköts insamlingen av...

2023-02-07

Forskare vid Chalmers har visat att kolatomer i brännbart avfall kan ersätta den fossila råvara som behövs för att tillverka plast. Med ny teknik som utvinner kolatomer i matavfall,...

2023-02-07

Har du tänkt på att hämtning och transport av avfall är en viktig del av den cirkulära ekonomin och en grön vardag? Globalt bidrar Urbaser till 2 885 gigawattimmar när avfallet...

2023-02-07

Återvinningen av plastpåsar och plastförpackningar som konsumenter köper hem ökade från 2020 till 2021. Under 2021 återvanns drygt 18 procent av de plastförpackningar som...

2023-02-07

I Kapstaden återvinns hotellakan för att användas till skoltröjor. Det gör att fler sydafrikanska barn får nya kläder. Sedan projektet startade 2015 har 100 000 barn fått nya...

2023-02-07

Visste du att vitvaror innehåller metaller som kan återvinnas väldigt, väldigt många gånger utan att de tappar kvalitet? Därför behöver vi bli bättre på att ta hand om de material...

2023-02-07

Från och med den 9 januari 2023 har Urbaser nöjet att ansvara för insamling av farligt avfall, förpackningar, och elavfall åt Uppsala kommuns verksamheter. Vi ser fram emot att...

2023-02-07

13 kilo – så mycket textilier köper genomsnittssvensken per år. Samtidigt slänger varje svensk i snitt åtta 8 kilo textilier vilket inkluderar kläder, lakan och mattor. Hälften av...

Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

Växande städer behöver smartare avfallshantering och färre transporter

2022-07-05

Sveriges stora städer fortsätter att växa. Globalt är urbaniseringen en megatrend att räkna med. Fler människor genererar dock mer avfall och trafikinfarkterna...

Intervju med Urbasers vd, Pelle Bjurenborg

Intervju med Urbasers vd, Pelle Bjurenborg

2020-06-03

  - Hej Pelle Bjurenborg - ny vd för Urbaser i Sverige. Du tillträdde i början av året - vad fick dig att tacka ja till jobbet? - Urbaser är...

Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

Nytt avtal med Stockholm Vatten och Avfall klart!

2020-05-22

Det är nu klart att Urbaser AB fortsätter att hämta Stockholmarnas hushållssopor i sex av elva områden. Avtalet med Stockholm Vatten och Avfall är...

Urbaser vann upphandlingen på Gotland!

Urbaser vann upphandlingen på Gotland!

2020-04-15

Från och med februari nästa år har Urbaser fått förtoendet att hantera sophämtningen på Gotland!     - Vi är redan i full...

Coronaviruset Covid-19

2020-03-20

Läs om vår information gällande coronaviruset på denna sida: Information om Coronaviruset

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB