Vilka är vi?

I Sverige är Urbaser AB en av de ledande privata aktörerna inom insamling- och transport av källsorterat hushållsavfall från kommuner och kommunala bolag. Med över 500 medarbetare och 300 fordon som verkar i den dagliga driften når vi ut till ca 1 500 000 invånare i omkring 25 kommuner. 

 

Urbaser i Paris


Vårt moderbolag, Urbaser S.A.U, är baserat i Spanien och har stor erfarenhet av miljötjänster såväl nationellt som internationellt. Koncernen är den tredje största leverantören av miljötjänster i Europa. Urbaser erbjuder högklassig avfallshantering, insamling av avfall och återvinning, gatustädning och markunderhåll i städer som Barcelona, Madrid, Paris, Porto och London. Dessutom har vi jämförbara verksamheter i Asien, Nordafrika och Sydamerika.

 

Urbaser som koncern består av över 160 dotterbolag, och tillsammans är vi över 40 000 medarbetare som servar 50 miljoner invånare i mer än 25 länder.

 

 

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB