Vår bakgrund

Urbaser AB är byggt på passion, professionalism och expertis. Från en ödmjuk start har vi växt till att bli en av de ledande aktörna inom insamling och transport av hushållsavfall.

 

Vi har haft kontrakt på insamling och transport av avfall i Sverige sedan 2008, då vi vann vår första upphandling i Skaraborg. Inom kort hade vi öppnat ytterligare tre avdelningar i landet, och 2010 kunde vi utvidga vårt verksamhetsområde till storstäderna Stockholm och Malmö. Idag har Urbaser AB ungefär 15 procent av den svenska marknaden.

Copyright © Urbaser AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB